PILIH BAHASA : BAHASA MELAYU ENGLISH
       
Koperasi ini telah diasaskan dalam tahun 1963 oleh beberapa pemimpin tempatan dengan sokongan UMNO Sungai Ara dan kerjasama seorang Pegawai Koperatif Melayu (Malay Co-operative Officer) Encik Jaafar bin Haji Abd. Majid.

 
 

Hanya pada 31 Disember 1966 Koperasi ini didaftarkan di bawahUndang-Undang Syarikat Bekerjasama 33/1948. Bilangan Pendaftaran 4303 dengan nama Syarikat Bekerjasama-Sama Serbaguna Tunas Muda Sungai Ara dengan Tanggongan Berhad yang kemudiannya dipinda kepada Koperasi Tunas Muda Sungai Ara Berhad pada 30.9.1980.